Welcome

Saturday, January 23, 2010

MAKNA "LAA ILAAHA ILLALLAH"

MAKNA "LAA ILAAHA ILLALLAH"

Ertinya kita menafikan segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitu kita menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah SWT semata-mata, tidak ada sekutu bagi-Nya.

SYARAT "LAA ILAAHA ILLALLAH"

Syarat-syarat syahadat "Laa Ilaaha Illallah" yang dapat memberi manfaat bagi pengucapnya adalah :
1. Harus mempunyai ilmu yang menafikan kebodohan (tentang Allah SWT).
2. Keyakinan yang menafikan keraguan
3. Ikhlas (murni dalam beribadah kepada Allah SWT) yang menafikan syirik.
4. Kejujuran yang menafikan dusta.
5. Cinta yang menafikan kebencian.
6. Ketundukan yang menafikan pelanggaran (meninggalkan perintah).
7. Menerima tanpa ada penolakan.
8. Mengingkari semua apa yang disembah selain Allah SWT.

Oleh:
Wan Siti Firdaus (SM Usuluddin Dengan Kaunseling)